Skontaktuj się z nami

Spółdzielnia Niewidomych „START” 

ul. Batorego 22
37-700 Przemyśl
Nip 795 020 00 59
+48 16 676 84 60
+48 16 676 84 70
+48 16 676 84 80
snstart@snstart.pl
+48 16 678 20 13
Pon - Pt 7.00 - 15.00

Dział zbytu

16 678 56 45
  phs@snstart.pl

 

Nr kont bankowych

PLN 84 1050 1562 1000 0090 3094 3188
EUR 40 1050 1562 1000 0090 3094 3204Osoby kontaktowe

Z-ca Prezesa
ds. Produkcyjno Handlowych

ph@snstart.pl
+48 16 678 23 01

Kierownik
działu Zaopatrzenia i Zbytu

phz@snstart.pl
+48 16 676 84 60 wewn. 121

Kierownik
działu Przygotowania Produkcji

php@snstart.pl
+48 16 676 84 60 wewn. 109

Referat
ds. Cen i Kosztów

phc@snstart.pl
+48 16 676 84 60 wewn. 212