Skontaktuj się z nami

Spółdzielnia Niewidomych „START” w upadłości

ul. Batorego 22
37-700 Przemyśl
Nip 795 020 00 59
+48 16 676 84 00
snstart@snstart.pl
Pon - Pt 7.00 - 15.00

Dział zbytu

  phs@snstart.pl

 

Nr kont bankowych

PLN 84 1050 1562 1000 0090 3094 3188
EUR 40 1050 1562 1000 0090 3094 3204Osoby kontaktowe

Z-ca Prezesa
ds. Produkcyjno Handlowych

ph@snstart.pl

Kierownik
działu Zaopatrzenia i Zbytu

phz@snstart.pl

Kierownik
działu Przygotowania Produkcji

php@snstart.pl

Referat
ds. Cen i Kosztów

phc@snstart.pl