Opis systemu

Kierując się potrzebami pszczelarzy firma nasza opracowała i wprowadziła na rynek nowy wyrób o nazwie Kompleksowy System do Ogrzewania Rodzin Pszczelich. Nasz system może być stosowany zarówno w małych pasiekach jak i również w dużych gospodarstwach pasiecznych. System pasuje do każdego typu uli i zaprojektowany został w taki sposób aby każdy pszczelarz mógł go samodzielnie zamontować w swojej pasiece. System może również zostać zaprojektowany na indywidualne zamówienie klienta np do ogrzewania nietypowych ulików weselnych zbiorczo.

Nasz system jak sama nazwa wskazuje służy do ogrzewania rodzin pszczelich znajdujących się w ulu i składa się z następujących elementów:

 • płyt grzejnych uniwersalnych (pasujących do każdego typu ula ) płytę taką można umieścić leżąco na dennicy ula bądź po zastosowaniu belki zawiesić tak jak standardową ramkę w ulu. Grzałka może posiadać moc 5 W, 10 W, 12 W, 20 W ( na indywidualne zamówienie może również zostać wykonana grzałka o większej mocy ).

 • ramek grzejnych pasujących do każdego z podstawowych typów uli. Grzałka może posiadać moc 5 W, 10 W, 12 W, 20 W (na indywidualne zamówienie może również zostać wykonana grzałka o większej mocy)

 • regulatora temperatury dzięki któremu możemy zadać określoną temperaturę i utrzymywać ją na odpowiadającym nam poziomie (możliwość użycia jednego regulatora do większej ilości grzałek). Zasilanie 12V lub uniwersalny od 12V do 24V.

 • zasilacza dostarczającego bezpieczne napięcie 12V lub 24V
 • okablowania dodatkowego w postaci przedłużaczy i rozdzielaczy (potrzebne w przypadku zasilania kliku grzałek z jednego zasilacza).

          

Dzięki zastosowaniu bezpiecznego napięcia może być stosowany w ulach usytuowanych na wolnym powietrzu. Działanie grzałki jest bezgłośne i nie wytwarzające światła. Użycie niskotemperaturowego elementu grzejnego zabezpieczonego siatką ochronną sprzyja w zastosowaniu jego w ogrzewaniu rodzin pszczelich oraz stosowaniu w ulach wykonanych z styroduru, poliuretanu i innych tworzyw sztucznych.

Dzięki rozmieszczeniu elementu grzejnego na całej powierzchni grzałki oraz zastosowaniu ekranu odbijającego następuje rozprowadzenie ciepła na całej powierzchni urządzenia grzejnego co w efekcie przekłada się na równomierne ogrzanie wnętrza ula. Dzięki temu pszczoły bardzo szybko zaczynają rozluźniać kłąb i rozchodzić się po całym ulu zabierając się do intensywnej pracy. Grzałkę można stosować w różnych okresach według uznania pszczelarza.

 

Zasadniczo system nasz został przewidziany do ogrzewania w następujących sytuacjach:

 • w czasie wiosennego przeglądu i ewentualnego podkarmiania awaryjnego
 • w okresie wiosennego czerwienia gdy występuje niebezpieczeństwo zaziębienia czerwia
 • usunięcie wilgoci po przez osuszenie wnętrza ula
 • wspomożenia słabych rodzin
 • wydłużeniu okresu czerwienia jesienią
 • w celu łatwiejszego odwirowania miodu
 • zimowanie pszczół w ulikach weselnych
 • temperaturowe zwalczanie pasożytów i chorób
 • przyśpieszenia wiosennego rozwoju rodziny

Zalety stosowania:

 • szybszy rozwój rodziny i osiągnięcie odpowiedniej siły
 • mniejsze zużycie pokarmu podczas zimowli
 • mniejszy nakład pracy rodziny na utrzymanie ciepła, dzięki czemu rodzina może bardziej skupić się na wychowie czerwiu i pozyskiwaniu pożytków
 • utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza w ulu poprzez osuszenie
 • naturalne sposoby zwalczania pasożytów i chorób
 • zabezpieczenie przed wyziębieniem czerwiu w czasie wczesnowiosennego czerwienia
 • lepsze przygotowanie rodziny do wczesnych pożytków

Nasz system zajął trzecie miejsce w konkursie na innowacyjne rozwiązania w pszczelarstwie na XXXIV Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza w Lidzbarku Warmińskim ( 2-4 wrzesień 2016 )

Przy zakupie systemu do każdego z elementów dołączona jest instrukcja obsługi oraz całościowa instrukcja montażu systemu.